• Sağlık Bakanlığı Ön İzin başvurusu ve alınması
  • Yerel Belediye Ruhsat
  • İtfaiye Ruhsat
  • Deprem Raporu
  • Trafik Komisyon Raporu
  • İl Çevre Müdürlüğü Raporu
  • Sağlık Müdürlüğü Denetim
  • Sağlık Bakanlığı Ruhsat
  • Özel Sigortalar Sözleşme
  • İmza Sirküleri
  • Resmi Defterlerin Hazırlanması , Onay ve Faturalar

Yukarıda sıralı işlerde rolümüz çoğunlukla danışmanlık ve yönlendirme şeklinde olacaktır.Yasal nedenlerle ve yerel nedenlerle bir kısım işler bizzat mesul müdür tarafından sürdürülmek zorundadır , yine özelikle Belediye ile ilgili izinlerin alınmasında yerel ilişkiler önem kazanmaktadır. Hal böyle olmakla birlikte bu konularla ilgili dilekçe örnekleri vb tarafımızdan oluşturulacaktır.

planlama